Busquem la millor solució

Pròtesi dental fixa o removible.

Pròtesi removible

Una pròtesi dental removible ajuda a sustituïr la absència de dents i teixit periodontal que el pacient ha anat perdent en boca.

A part de recuperar funcionalitat de les dents, realitzan l’aparell evitem també que es desplacin les dents que encara conservem en boca.

La pròtesi s’ancla a les dientes que el pacient encara manté en boca, mitjançant unes subjeccions metàl·liques(quasi sempre ganxos). Per altre banda, quan el pacient no presenta cap dent en boca, es procedeix a realitzar una pròtesis completa que s’apoya al paladar per recuperar la dentadura original.

Pròtesi fixa

Podem dividir-la en pròtesis soportada per implants o sobre dents.

La pròtesi dentosuportada és aquella, que com bé indica el seu nom, tindrà suport sobre les dents. Són dents pilar, aquells que conservem en boca i están als extrems de la zona edèntula( sense dents)i utilitzarem d’apoyo per cimentar la pròtesi fixa a sobre.

És la millor solució? Si realitzem aquesta pròtesi per recuperar la dentadura, hem de realitzar un tallat de les dents pilars. Aquesta opció pot ser favorable per pacients que presenten dents pilars molt empastades, o amb grans caries, o fragilitzades, perquè reforzarem tot el conjunt. També pot ser una bona solució per quan s’ha descartat la col·locació d’implants; perquè el pacient no vol, o no pot per falta d’estructura ósea. Cada cas és un món, i a  CMDG busquem la millor pròtesi per cada cas.