Una bona opció, que no et faci por.

 

Quan hi ha una pèrdua o absència d’una o varies dents i volem recuperar-les per millorar la dentadura- per estética, funcionalitat o ambdues- hi ha la opció de col·locar implants dentals. En principi, seria la solució més idónea,sempre que altres factors no la contraiindiquin. 

Què és un implant dental?

L’implant es un aditament de titani pur que ha estat sotmès a un tractament especial en quant a la seva superfície, per garantir la  seva osteointegració (unió d’ós amb l’implant). Es tracta d’una prótesis biocompatible, apte per ser implantada al cos humà i per tant, sotmesa a controls sanitaris desde la seva fabricació fins a la col·locació en boca.

És una peça d’alta precisió, dissenyada per resistir forces molt considerables, com les realitzades per els maxilars durant el procés de masticació i que ha de reunir unes condicions de mecanització perfectes en quan al ajustatje.

 

Quin procediment seguim per la col·locació de l’implant?

  1. Estudi i planificació: d’odontòleg evalúa la zona on volem col·locar l’implant; és a dir, si existeix suficient ós i no hi ha estructures anatòmiques que puguem danyar – nervis, vasos sanguinis…-.
  2. Col·locació de l’implant:  Es realitza una petita incisió a la geniva(quan es necessari) i es prepara l’ós per rebre l’implant. Aquest queda totalment enterrat a l’ós, i unit a ell es col·loca un pilar provisional. A continuació es sutura la geniva al voltant del pilar provisional. Aquesta intervenció es realitza sota anestesia local o bé amb sedació si el pacient ho demana.
  3. Pròtesis immediata: Depenent de l’estabilitat primària de l’implant (torque o força que ens queda subjectat a l’ós) podrem carregar la prótesis provisional al implant, o amb dents veïnes( sense danyar-les) o utilitzarem un aparell removible provisional. Avans de realitzar aquesta intervenció, l’odontóleg informa de les diferents opcions disponibles.
  4. Col·locació de la pròtesis: Esperem uns mesos per què l’implant s’integri a l’ós i realitzem impresions per fabricar la prótesis definitiva que anirá unida a l’implant.

Que pot passar si no reemplacem la pèrdua de dents?

La pèrdua de peces provoca disfuncions en les dents i genera problemes bucodentals. Aquestes són les alteraciones més importants:

  • Aparició d’espais entre les dents que retenen restes d’aliments.Això fara que afavoreixi l’aparició de caries i inflamació de les genives.
  • Les dents es desplacen i s’inclinen, desenvolupant una “bossa periodontal” on s’acumulan bacteris.
  • Quan una zona de geniva está inflamada, l’ós que l’envolta també s’inflama, es debilita i poc a poc comença a desaparèixer l’estructura ósea. Això pot comportar la pèrdua d’ós al voltant de la dent, i pertant que es moguin i que acabem perdent les dents.
  • Quan menjem, els aliments han de ser triturats adequadament. Cada peça dental té una funció en la masticació, i si falta alguna peça, aquest procés no es realitza correctament i l’aliment passa a l’estòmac en condicions que no son idònees per una correcta digestió.

 

En CMDG utilitzem implants fabricats per industries amb reconegut prestigi a nivel internacional. Hi ha moltes empreses que fabriquen implants, pero no totes són iguals. Nobel Biocare ens ofereix tota la confiança a l’hora de col·locar implants als nostres pacients.

 

Un implant és per tota la vida?

Els implants dentals o la prótesis que duren tota la vida no existeixen, que ningú et menteixi. Pero si es veritat, que els implants poden durar molts anys i en alguns casos duren de per vida. Sempre dependrá del estat de salut del pacient, dels seus hàbits – fumar en excès pot fer fracasar els implants-, d’una correcta técnica quirúrgica i posterior manteniment. Sense una bona higiene, molt probablement apareixeran problemes ( amb o sense implants!).

Els implants dentals representen possiblament la millor solució davant la pèrdua de dents naturals.

 

All on four

La tècnica “all on four” consisteix en la col·locació immediata de la prótesis dental el mateix dia de la cirugia. És un procès destinat a arcades completament desdentades. Aquest tractament proporciona una restauració eficaç i fiable als pacients i està orientada a tornar totes les dents de l’arcada superior o inferior amb un número reduït d’implants dentals.

La tècnica all on four permet realitzar extraccions, eliminar infeccions, col·locar implants i dents, tant de l’arcada superior com inferior d’una manera fixa, sense paladar, en el mateix dia.

Aquest procediment es realitza a CMDG amb sedació dental conscient, de manera que el pacient está en un estat de relaxació profunda.

Realitzem extraccions, si és necessari, i col·loquem els implants dentals. Al finalitzar la cirugia, es realitzen les impresions corresponents per realitzar la pròtesis. El mateix dia per la tarde, o al dia següent si no li va bé al pacient, tenim la pròtesis immediata preparada per col·locarla en boca i permetre que el pacient se’n vagi a casa amb dents. Deixem passar de 4 a 6 mesos per realitzar la prótesis definitiva, més ajustada per la curació de la geniva després de la cirugia.

Com tots els tractments importants, s’hauran de portar a terme revisions periòdiques de la pròtesis definitiva.

Sobredentadura

Les sobredentadures son un tipus de pròtesis que van retenides sobre dos implants. A diferencia del all on four, aquesta tècnica necessita un número inferior d’implants i utilitza una pròtesis removible ( és a dir, que el pacient se la pot treure a casa).

Es una tècnica que es sol utilitzar en maxil·lars inferiors, ja que en el maxil·lar superior – l’ós és més tou per naturalesa- i es necessitarien 4 implants mínim i per això s’aconsella realitzar un all on four si fos el cas.

TREFOIL: una nova revolució de l’arcada completa

El sistema Trefoil és una nova solució fixa per obtenir dents definitives en un día.

Els pacients amb implants exigeixen cada cop més restauracions inmediatas. Esperar 3-4mesos fins a aconseguir la prótesis definitiva fa que molts pacients vegin llunyà el final de tractament i els pesa molt la idea. El sistema Trefoil aconseguix un temps de tractament més curt, funcionalidad el mateix dia de la cirugia (o al dia següent), i per lo tant una alta satisfacció del pacient.

 

En què consisteix el sistema Trefoil?

El sistema Trefoil representa un gran avanç en quant a eficàcia en el tractament de la mandibula totalment edèntula ( sense dents) amb una pròtesis fixa i definitiva el mateix dia de la cirugia.

 

Consisteix en una barra de titani prefabricada que simplifica la creació de la pròtesis acrílica definitiva i redueix significativament un temps al dentista,al laboratori i al pacient.

I ara a la nostra consulta comptem amb una de les eines més noves en el món de la implantologia millorant els temps de curació del procés implantològic.

Plasma ric en factors de creixement

Avui dia és possible potenciar la capacitat del cos humà per curar-se a si mateix. A través de la tècnica del plasma ric en factors de creixement és possible aïllar, concentrar i extreure de la sang proteïnes que tenen un paper fonamental en els processos de reparació dels teixits. 

 

Aquestes proteïnes són els factors de creixement que de forma natural es troben en el plasma sanguini -a l’interior de les plaquetes-. Gràcies a elles, les cèl·lules reben el senyal que han de reproduir-se, créixer, moure’s i reparar el teixit en què es troben. 

 

La tecnologia del plasma ric en factors de creixement ha suposat una revolució en el camp de l’odontologia, que permet oferir solucions mínimament invasives, personalitzades, bioseguras i predictibles.