Corregim somriures

 

L’objectiu de l’ortodòncia és corregir els defectes en quan a la posició de les dents, forma de l’arcada dentària, i a la relació dels maxilars, amb el propòsit d’obtenir una correcta alineació, una bona oclusió i una mossegada adecuada. 

Quan hem de començar un tractament ortodòntic?

Depenent de l’edat del pacient i/o del tipus de maloclusió. Es important que els petits de la casa visitin al dentista o al pediatra desde que els hi surten les dents, per controlar la correcta erupció dental.

CMDG ofereix diferents tècniques d’ortodòncia per abastar totes les necessitats del pacient. Tots els tractaments d’ortodòncia son supervisats i previament estudiats per el nostre ortodoncista. La primera visita és gratuïta, li expliquem el procediment a seguir, el temps que dura el tractament i el tipus d’ortodòncia que s’adapta millor a les seves condicions dentals i esquelètiques.

 

Què és l’Ortodòncia fixa?

L’ortodoncia fixa es aquella que no pot ser retirada per el pacient. La més coneguda son els brackets, referència a les peces que s’adhereixen a les dents i que s’uneixen entre sí mitjançant un arc.

El paciente pot escollir entre utilitzar brackets metàlics o brackets estètics ( de porcelana)

CMDG utilitza el Sistema Damon per solucionar els casos, perquè considerem que es el millor sistema en el mercat actual.

Els somriures Damon son amplis, naturals i s’aconsegueixen utilitzant forces lleugeres que respecten la biologia. El sistema Damon está dissenyat per millorar el resultat facial general de cada pacient.

 

 

Què és l’ortodòncia removible o invisible?

L’ortodòncia invisible, per una altre banda, consisteix en una tècnica que utilitza fèrules o alineadors dentals pràcticament invisibles per corregir la posició dental.  Els alineadors estan fets a mida, son fàcils i còmodes de portar, s’han d’anar canviant cada cert temps, i a mesura que vagi avançant el tractament les dents es van movent d’una manea gradual fins arribar al final del tractament on les dents estan perfectament alineades. Parlem del sistema AirNivol per conseguir solucionar els nostres casos.

Desgraciadament, no hi ha cap tipus de tractament ortodòntic només nocturn.

 

Perquè AIRNIVOL® és innovador en comparació amb els aparells ortodòntics fixes? 

Avans, els adults trobaven difícil tractar les seves dents amb tractaments d’ortodòncia per l’utilització de brackets metalics, i la llarga durada del tractament.

AIRNIVOL® anivella les seves dents sense canviar els seus hàbits: el tractament amb alineadors permet seguir fent les coses de sempre sense que ningú noti que els está portant. Son lleugers, removibles, casi invisibles, higiènics, discrets, pràctics i segurs. No obstant, no tots els casos de maloclusió es poden tractar amb els alineadors removibles. Segons la gravetat del cas, l’ortodòncia fixa pot ser la única alternativa viable. L’ortodoncista us informarà en la primera visita de les diverses possibilitats de tractament i us aconsellarà de la millor tècnica en funció del cas.

Es important comentar que, després de realitzar el tractament d’ortodòncia, col·loquem una ferulització (arc petit metàlic) darrere dels incisius superiors e inferiors, ademes de col·locar uns mantenedors nocturns per evitar que les dents es moguin. Les dents tenen memòria i amb el pas del temps, si no fem res, tornarian a la seva posició incial. Una contenció llarga ens assegura una estabilitat en el tractament.

CMDG realitzem la primera visita gratuïta + pressupost tancat + revisiones posteriores gratuitas durant 2 años posteriors al tractament.

 

Què és l’ortodòncia interceptiva?

En dentició mixta, quan estan presents dents temporals (o de llet) i dents definitives a la vegada, ens ocasions val la pena realitzar algun tractament que denominem interceptiu. Molt sovint es realitzen entre 7 i 11-12anys. En casos de maloclusions severes o, si considerem que podem millorar alguna situació sense esperar al recanvi total de totes les dents, realitzem aquest tipus de tractament.

Plaques removibles, quadhèlix o plans inclinats son alguns dels aparells més comuns que realitzem a CMDG.

Quadhèlix

El quadhèlix s’utiliza en nens per tractar la mossegada creuada posterior o en casos de presentar un maxil·lar superior molt estret.

Està format per un únic filferro que presenta 4 hèlixs i es col·loca de manera fixa. S’uneix a les dents a través d’unes bandes que es col·loquen als primers molars definitius.

Ademes de donar expansió a l’arcada superior, podem desrrotar molars o alinear les dents anteriors.

Pla inclinat

Es sol utilitzar en nens amb una mossegada creuada anterior (generalment una dent central superior que quede creuada per darrera de les inferiors).

És important diagnosticar i tractar d’hora la mossegada creuada anterior per el desenvolupament de les relacions intermaxil·lars dels pacients en creixement.

Es un pla inclinat d’acrílic que busca aixecar la mossegada i al mateix temps canviar l’orientació de l’eix longitudinal de les dents anterosuperiors que estiguin involucrades en la maloclusió.