Estàs en les millors mans

Cordals o queixals del seny

L’extracció de queixals del seny és necessària quan aquests no tienen espai per erupcionar, o ho fan parcialment amb dolor, infecció i inflamació de la geniva, desplaçament de les altres dents, maloclusions o quistes.

També és necessària la extracció quan han erupcionat pero alteran la mossegada significativament.

Moltes vegades, i cada cop més, serà normal la absència de tercers molars. És important realitzar revisions anuals, i controlar aquests queixals a partir dels 17-18anys, si no trobem molèsties avans.

Quan el cordal molesta o ens està perjudicant és necessari acomiadar-nos d’ell. Quan es troben sota geniva i no els veiem o els veiem parcialment, haurem de realitzar la extracció amb cirugia. Això implica que generalment es realitzin uns punts de sutura, i molesties durant uns dies lleus-moderades a la zona.

Previament, analitzem el risc de lesionar el nervi dentari que està present dins la mandíbula, en relació amb les arrels del cordals inferiors. Quan més desenvolupada estigui l’arrel del queixal, hi haurà més risc de contacte amb el nervi, per lo tant més risc en la extracció. Prenent les degudes precaucions, no es una cirugia que ens tingui que espantar.

 

Dents incloses

Parlem de les dents que no aconsegueixen erupcionar en boca. Es formen dins el maxil·lar i queden incloses dins d’aquest. Depenent de la profunditat -dins de l’ós- on es troben, són inclusions totals o parcials ( si es veu un tros de dent, encara que estigui tapat per geniva).

Aquesta inclusió pot perjudicar a les dents veïnes produïnt:

  1. Reabsorcions de l’arrel.
  2. Reabsorcions de l’ós al voltant de l’arrel
  3. Càries i quistes

Serà l’especialista qui,davant qualsevol alteració observada durant el període de recanvi dentari ( entre 6-12anys aproximadament) recomenarà realitzar una radiografia panoràmica per observar que tot estigui correcta. Aquesta radiografia ens ofereix informació molt completa de l’estat general de la boca: de la presencia de dents incloses, erupcions amb bona inclinació, ausencia de dents…

No totes les dents incloses s’han d’extreure, és l’especialista qui ofereix alternatives en cada cas en particular, i juntament amb el pacient es posen d’acord. Algunes dents es poden quedar en el maxil·lar tota la vida sense perjudicar la cavitat oral i sense molestar. Una altre possibilitat és portar la dent inclosa a la seva posició natural mitjançant ortodòncia. El cirugià exterioritza la dent, col·loca un bracket en ell i es realitza una tracció ortodòntica fins a portar-lo a la seva posició ideal.

Si la dent ens causa problemes en sí mateixa o al voltant,la millor opció podria ser la exodoncia quirúrgica d’aquesta.

 

Frenectomies

És un procediment quirúrgic on es modifica l’anatomia del fre perque afecta a la posició dentaria, redueix la movilitat lingual o labial, o pot reduir la estabilitat d’alguna prótesis.

De vegades es pot apreciar en alguns nens, un fre hipertrófic (massa gruixut), o be més llarg de lo normal, que pot arribar a passar inclús entre els incisius centrals superiors creant un diastema o espai entre ells. Així mateix, també s’intervé el frenet lingual en pacients que tenen aquest fre més curt de lo habitual,   dificultan la movilitat de la llengua i una vocalització correcta.

Si amb el pas del anys no s’aprecia una correcció en la posició, s’optarà per realitzar una frenectomia: realitzar un tall al frenet i desplaçar-lo a un nivell superior perque no s’interposi entre les dents.

Injert gingival

La cirugia mucogingival és un procediment quirúrgic que corregeix els defectes en la posició, forma i tamany de la geniva. És a dir, quan ens trobem amb un cas on les genives presenten recessió (genives retretes), és necessari recubrir de nou amb teixit gingival la dent per evitar que la peça dental i l’arrel quedin exposades causant tot tipus d’enfermetats periodontals i al final la possible pèrdua de les dents.

Causes o orígens que poden provocar la pèrdua de geniva:

  • Enfermetats periodontals
  • Bruxisme
  • Raspallat agressiu de les dents
  • Factors genètics

 

Exodoncia de supernumeraris

Un supernumerari és una dent que apareix de més, excedint així al número de dents de l’arcada superior o inferior. Conegut també com a hiperdoncia,aquestes dents s’hauran de extreure quan no siguin necessàries o generin una molestia.Poden aparèixer parcialment en boca o estar totalment sumergides dins l’ós i per tant no veure’les.

És important realitzar visites anuals amb l’odontóleg, i realitzar-se alguna radiografia per prevenir futures sorpreses.